tamasha

این‌قدر نقش آدم‌های بدبخت و خاک بر سر را به ما زنان ندهید /زنان ایرانی مدرن و قوی هستند

-

این‌قدر نقش آدم‌های بدبخت و خاک بر سر را به ما زنان ندهید /زنان ایرانی مدرن و قوی هستند

کیهان نوشت: یکی از القائات غرب در فیلم‌های سفارتی که در ایران یا کشورهای آسیایی تولید می‌شوند، ضعیف و ذلیل‌نمایی زنان است

این‌قدر نقش آدم‌های بدبخت و خاک بر سر را به ما زنان ندهید /زنان ایرانی مدرن و قوی هستند

به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه کیهان نوشت:

بازیگر زن ایرانی حاضر در جشنواره فیلم ونیز از اعطای نقش کلیشه‌ای افراد بدبخت به بازیگران زن ایرانی در فیلم‌های غربی انتقاد کرد و گفت: زنان ایرانی از مدرن‌ترین و قوی‌ترین زنان دنیا هستند؛ این‌قدر نقش شرقی خاک‌برسر به ما ندهید!

مینا کاوانی بازیگر یکی از فیلم‌های ایرانی حاضر در جشنواره ونیز در نشستی خبری با رسانه‌ها توضیح داد: «این واقعیت تلخ وجود دارد و من باید باهاش بجنگم که این‌قدر ما بازیگران زن ایرانی را در یک دسته‌بندی قرار ندهید؛ که ما شرقی بدبخت خاک بر سر نباشیم. چون برای من، زنان ایرانی از قوی‌ترین زنان دنیا هستند.

وقتی دختران ایرانی را می‌بینم از مدرن و باهوش بودن‌شان لذت می‌برم. من بچه که بودم با فیلم‌های برگمان و ویسکونتی و هیچکاک عاشق بازیگری شدم و به اینجا آمدم چون می‌خواستم در آزادی کار کنم اما هنوز بعد از 12 سال باید بگویم این‌قدر من را محدود نقش‌های بدبخت نکنید و به من نقشی بدهید که بتوانم خودم را در پرسوناژ و فیلم‌نامه غرق کنم.»

گفتنی است، یکی از القائات غرب در فیلم‌های سفارتی که در ایران یا کشورهای آسیایی تولید می‌شوند، ضعیف و ذلیل‌نمایی زنان است که در این جهت، خیلی از نقش‌هایی که به زنان این کشورها از جمله بازیگران زن ایرانی در فیلم و سریال‌های غربی اعطا می‌شود، افراد فلک‌زده و بدبخت است.

از مزیت‌های دیجیتالی شدن معدن و صنایع معدنی می‌توان به افزایش کارایی، کاهش ریسک، فراهم کردن محیط کار امن، افزایش…

مینا کاوانی: این‌قدر نقش آدم‌های بدبخت به ما ندهید/ زنان ایرانی مدرن و قوی هستند

ساعدنیوز: بازیگر زن ایرانی حاضر در جشنواره فیلم ونیز از اعطای نقش کلیشه‌ای افراد بدبخت به بازیگران زن ایرانی در فیلم‌های غربی انتقاد کرد و گفت: زنان ایرانی از مدرن‌ترین و قوی‌ترین زنان دنیا هستند؛ این‌قدر نقش شرقی خاک‌برسر به ما ندهید!

مینا کاوانی: این‌قدر نقش آدم‌های بدبخت به ما ندهید/ زنان ایرانی مدرن و قوی هستند

به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی ساعدنیوز به نقل از سرپوش، مینا کاوانی بازیگر یکی از فیلم های ایرانی حاضر در جشنواره ونیز در نشستی خبری با رسانه ها توضیح داد: «این واقعیت تلخ وجود دارد و من باید باهاش بجنگم که این قدر ما بازیگران زن ایرانی را در یک دسته بندی قرار ندهید؛ که ما شرقی بدبخت خاک بر سر نباشیم. چون برای من، زنان ایرانی از قوی ترین زنان دنیا هستند.

وقتی دختران ایرانی را می بینم از مدرن و باهوش بودن شان لذت می برم. من بچه که بودم با فیلم های برگمان و ویسکونتی و هیچکاک عاشق بازیگری شدم و به اینجا آمدم چون می خواستم در آزادی کار کنم اما هنوز بعد از ۱۲ سال باید بگویم این قدر من را محدود نقش های بدبخت نکنید و به من نقشی بدهید که بتوانم خودم را در پرسوناژ و فیلم نامه غرق کنم.»

گفتنی است، یکی از القائات غرب در فیلم های سفارتی که در ایران یا کشورهای آسیایی تولید می شوند، ضعیف و ذلیل نمایی زنان است که در این جهت، خیلی از نقش هایی که به زنان این کشورها از جمله بازیگران زن ایرانی در فیلم و سریال های غربی اعطا می شود، افراد فلک زده و بدبخت است.

مینا کاوانی: این قدر نقش آدم های بدبخت به ما ندهید

سرویس برخط پلاس – بازیگر زن ایرانی حاضر در جشنواره فیلم ونیز از اعطای نقش کلیشه‌ای افراد بدبخت به بازیگران زن ایرانی در فیلم‌های غربی انتقاد کرد و گفت: زنان ایرانی از مدرن‌ترین و قوی‌ترین زنان دنیا هستند؛ این‌قدر نقش شرقی خاک‌برسر به ما ندهید!

مینا کاوانی: این قدر نقش آدم های بدبخت به ما ندهید

به گزارش سرویس پلاس برخط نیوز پایگاه خبری-تحلیلی سرپوش، مینا کاوانی بازیگر یکی از فیلم های ایرانی حاضر در جشنواره ونیز در نشستی خبری با رسانه ها توضیح داد: «این واقعیت تلخ وجود دارد و من باید باهاش بجنگم که این قدر ما بازیگران زن ایرانی را در یک دسته بندی قرار ندهید؛ که ما شرقی بدبخت خاک بر سر نباشیم. چون برای من، زنان ایرانی از قوی ترین زنان دنیا هستند.

وقتی دختران ایرانی را می بینم از مدرن و باهوش بودن شان لذت می برم. من بچه که بودم با فیلم های برگمان و ویسکونتی و هیچکاک عاشق بازیگری شدم و به اینجا آمدم چون می خواستم در آزادی کار کنم اما هنوز بعد از ۱۲ سال باید بگویم این قدر من را محدود نقش های بدبخت نکنید و به من نقشی بدهید که بتوانم خودم را در پرسوناژ و فیلم نامه غرق کنم.»

گفتنی است، یکی از القائات غرب در فیلم های سفارتی که در ایران یا کشورهای آسیایی تولید می شوند، ضعیف و ذلیل نمایی زنان است که در این جهت، خیلی از نقش هایی که به زنان این کشورها از جمله بازیگران زن ایرانی در فیلم و سریال های غربی اعطا می شود، افراد فلک زده و بدبخت است.

دانلود ویدیو

مینا کاوانی: این‌قدر نقش آدم‌های بدبخت به ما ندهید/ زنان ایرانی مدرن و قوی هستند

مینا کاوانی: این‌قدر نقش آدم‌های بدبخت به ما ندهید/ زنان ایرانی مدرن و قوی هستند

به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی ساعدنیوز به نقل از سرپوش، مینا کاوانی بازیگر یکی از فیلم های ایرانی حاضر در جشنواره ونیز در نشستی خبری با رسانه ها توضیح داد: «این واقعیت تلخ وجود دارد و من باید باهاش بجنگم که این قدر ما بازیگران زن ایرانی را در یک دسته بندی قرار ندهید؛ که ما شرقی بدبخت خاک بر سر نباشیم. چون برای من، زنان ایرانی از قوی ترین زنان دنیا هستند.

وقتی دختران ایرانی را می بینم از مدرن و باهوش بودن شان لذت می برم. من بچه که بودم با فیلم های برگمان و ویسکونتی و هیچکاک عاشق بازیگری شدم و به اینجا آمدم چون می خواستم در آزادی کار کنم اما هنوز بعد از ۱۲ سال باید بگویم این قدر من را محدود نقش های بدبخت نکنید و به من نقشی بدهید که بتوانم خودم را در پرسوناژ و فیلم نامه غرق کنم.»

گفتنی است، یکی از القائات غرب در فیلم های سفارتی که در ایران یا کشورهای آسیایی تولید می شوند، ضعیف و ذلیل نمایی زنان است که در این جهت، خیلی از نقش هایی که به زنان این کشورها از جمله بازیگران زن ایرانی در فیلم و سریال های غربی اعطا می شود، افراد فلک زده و بدبخت است.

خانم بازیگر حاضر در جشنواره ونیز : این‌قدر نقش آدم‌های بدبخت به ما ندهید؛زنان ایرانی مدرن و قوی هستند

مینا کاوانی بازیگر یکی از فیلم‌های ایرانی حاضر در جشنواره ونیز در نشستی خبری با رسانه‌ها توضیح داد: «این واقعیت تلخ وجود دارد و من باید باهاش بجنگم که این‌قدر ما بازیگران زن ایرانی را در یک دسته‌بندی قرار ندهید؛ که ما شرقی بدبخت خاک بر سر نباشیم. چون برای من، زنان ایرانی از قوی‌ترین زنان دنیا هستند.
وقتی دختران ایرانی را می‌بینم از مدرن و باهوش بودن‌شان لذت می‌برم. من بچه که بودم با فیلم‌های برگمان و ویسکونتی و هیچکاک عاشق بازیگری شدم و به اینجا آمدم چون می‌خواستم در آزادی کار کنم اما هنوز بعد از 12 سال باید بگویم این‌قدر من را محدود نقش‌های بدبخت نکنید و به من نقشی بدهید که بتوانم خودم را در پرسوناژ و فیلم‌نامه غرق کنم.»
گفتنی است، یکی از القائات غرب در فیلم‌های سفارتی که در ایران یا کشورهای آسیایی تولید می‌شوند، ضعیف و ذلیل‌نمایی زنان است که در این جهت، خیلی از نقش‌هایی که به زنان این کشورها از جمله بازیگران زن ایرانی در فیلم و سریال‌های غربی اعطا می‌شود، افراد فلک‌زده و بدبخت است.

خانم بازیگر حاضر در جشنواره ونیز : این‌قدر نقش آدم‌های بدبخت به ما ندهید؛زنان ایرانی مدرن و قوی هستند

logo

سامانه‌ی هوشمند موکسو با آدرس https://moxo.ir جدیدترین اخبار و مقالات وب سایت های معتبر داخلی را به صورت هوشمند جمع آوری و دسته بندی می کند و در اختیار شما کاربران قرار می دهد. البته ما به قوانین حق نشر به شدت پایبندیم و لینک منبع هر خبر یا مقاله در بخش پایینی آن قرار داده شده است.

تمام حقوق مادی و معنوی برای موکسو محفوظ است.

کلمات کلیدی

سینمای ایران , مهمترین اخبار ایران , اخبار ایران و جهان , اخبار اقتصادی , اخبار سیاسی , اخبار ورزشی , اخبار هنری , اخبار فرهنگی , اخبار حوادث , اخبار سینما , اخبار مهم , اخبار روز , اخبار جهان , اخبار بین المللی , اربعین , واردات خودرو , افغانستان , لیگ برتر , سهام عدالت , کرونا , برجام , عراق , دولت , اقتصاد ایران , اربعین حسینی , روسیه , زائران اربعین , نفت , اربعین 1401 , خانم , بازیگر , حاضر , در , جشنواره , ونیز , این‌قدر , نقش , آدم‌های , بدبخت , به , ما , ندهید؛زنان , ایرانی , مدرن , قوی , هستند

مینا کاوانی: این‌قدر نقش آدم‌های بدبخت به ما ندهید/ زنان ایرانی مدرن و قوی هستند

دکمه بازگشت به بالا